Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sieci współpracy i samokształcenia

Zgłoszenia do pracy w sieci przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 54 231 33 42 wew. 19