Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocenianie kształtujące na lekcjach języka niemieckiegoProgram:

1. Elementy oceniania kształtującego na lekcji języka niemieckiego jako obcego.
2. Realizacja elementów oceniania kształtującego w nauczaniu języka niemieckiego - przykłady praktycznych rozwiązań i technik pracy.

Terminy realizacji:
10-06-2021 w godz. 15.15-17.30

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Patryk Krzemiński