Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Aktualna Oferta

Kursy / Warsztaty / Seminaria
Tytuł terminy kierownik
Metodologia budowania programu nauczania dla zawodu (kurs online) Dariusz Jałoszyński
Sieci współpracy i samokształcenia
Tytuł terminy kierownik
Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 17.03.202115.30-16.30 09.06.202115.30-16.30 Lena Tkaczyk
Oferta dodatkowa
Tytuł terminy kierownik
Narzędzia usprawniające proces uczenia się ( warsztaty online) 18.05.202114.30-17.45 Lena Tkaczyk
Jak nauczać języka niemieckiego w przedszkolu? 11.06.202115.45-18.00 14.06.202115.45-18.00 Patryk Krzemiński
Jak rozwijać umiejętności pisania na zajęciach języka niemieckiego? 27.05.202115.00-17.15 31.05.202115.00-17.15 Patryk Krzemiński