Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

FORMULARZ ZGŁOSZENIAWypełnij poniższy formularz lub pobierz kartę zgłoszeniową [plik *.pdf]

Temat:
Dane osobowe podane powyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest KPCEN we Włocławku ul. Nowomiejska 15A. Podanie danych jest dobrowolne, uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.