Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo
pod numerem telefonu 54 231 33 42 wew. 19 

Jeżeli w poniższej ofercie nie znajdują się zagadnienia spełniające Państwa oczekiwania,

Nowości