Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kursy / Warsztaty / Seminaria

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 54 231 33 42 wew. 19

1. Zarządzanie oświatą
2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
3. Edukacja humanistyczna
4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza
5. Języki obce
6. Wychowanie i profilaktyka
7. Warsztat pracy i rozwój osobowy nauczyciela
8. Kształcenie zawodowe i doradztwo zawodowe
9. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkoły