Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zespoły wirtualne - komunikacja i współpraca (warsztaty)Program:
1.Współpraca w chmurze
2.Współtworzenie i współdzielenie dokumentów
3.Wspólne ćwiczenia, nowe metody i tworzenie pomocy dydaktycznych do uczenia poprzez zabawy i aktywność

Terminy realizacji:
19-01-2022 w godz.
20-01-2022 w godz.

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Anna Puścińska