Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zdalna współpraca na lekcjach języka polskiego (kurs)

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk