Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zaprojektuj interaktywny zeszyt z One Note i MS Teams (warsztaty)Program:
1.Jak założyć interaktywny zeszyt?
2.Jak pracować w One Note z uczniami?


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska