Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zaburzenia komunikacji w autyzmie (warsztaty)Program:
  1. Zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się dzieci z autyzmem.
  2. Ocena kompetencji komunikacyjnych w autyzmie.
  3. Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji, metody stymulacji ekspresji językowej.
  4. Wytyczne do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu o wysokim i niskim stopniu funkcjonowania.

Terminy realizacji:
21-10-2017 w godz. 09.00 - 13.00

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz pozostałych etapów edukacyjnych
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: mgr Jolanta Zielińska