Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zabawy rozwijające kreatywne myślenie dziecka (warsztaty)Program:
  1. Pojęcie kreatywności.
  2. Metody rozwijania twórczego myślenia.
  3. Stymulowanie twórczego myślenia dzieci.

Terminy realizacji:
07-11-2017 w godz. 15.30 - 17.45
14-11-2017 w godz. 15.30 - 17.45
21-11-2017 w godz. 15.30 - 17.45

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska