Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wykorzystanie ozobotów na zajęciach lekcyjnychProgram:

Kompetencje kluczowe.

Rozszerzona rzeczywistość i jej wykorzystanie w szkole.

Ozoboty w akcji.

Tworzenie materiałów na zajęcia z ozobotami.Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik