Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Współpraca szkół branżowych z pracodawcami - dobre praktyki (konferencja)Program:
1. Prezentacja dobrych praktyk z wybranych szkół kształcących branżowo
2. Możliwości współpracy szkoły, ucznia z pracodawcą na etapie szkoły ponadpodstawowej


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński