Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wsparcie nauczyciela w zmieniającej się sytuacji pandemicznej /popandemicznej (seminarium)Program:
1.Jak skutecznie rozpoznać zaburzenia popandemiczne w zachowaniu uczniów
2. Narzędzia w pracy wychowawczej szkoły
3.Rola wychowawcy w sytuacji kryzysu popandemicznego.

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński