Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wdrażania nowych przepisów RODO krok po kroku dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkółProgram:

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podstawowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu

Wykonywanie obowiązków wynikających z praw osób, których dotyczą dane osobowe

Wykorzystanie wizerunku dziecka w szkole. Monitoring.

Dokumentacja wymagana przez RODOCena: 500 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Paweł Modrzejewski