Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzenie zasobów na lekcje nie tylko online (warsztaty)Program:
1. Poznanie programów z przydatnymi zasobami do pracy w różnych formach
2. Korzystanie z zasobów, edycja i tworzenie własnych


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Podorska