Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzenie i realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowegoProgram:

Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole.

Tworzenia WSDZ zgodnie ze statutem szkoły.

Zadania rady pedagogicznej – wspólpraca i delegowanie zadań.

Współpraca z rodzicami w zakresie doradztwa zawodowego.

Przykłady WSDZ dla różnych typów szkół.


Terminy realizacji:
13-10-2018 w godz. 9.30 - 13.30

Cena: 70,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska