Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Twórcze rozwiązywanie problemów w pracy z uczniem zdolnym (warsztaty)Program:
  1. Możliwości i trudności systemowe w pracy z uczniem zdolnym.
  2. Trening twórczości Edwarda Nęcki. 

Terminy realizacji:
10-11-2018 w godz. 9.00-13.00

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Joanna Ciślikowska, UMK Toruń