Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Twórcze lekcje w szkole - gamifikacja jako narzędzie do zwiększania aktywności uczniów (warsztaty)Program:
1. Co to jest gamifikacja?
2. Jak stworzyć projekt grywalizacyjny?
3. Poznanie narzędzi do tworzenia lekcji, projektów zgrywalizowanych


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Podorska