Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIK-owe metody przygotowania materiałów na lekcje (warsztaty online)Program:
1.Włączenie TIK do uczenia się
2.Wykorzystanie narzędzi Web2.0 i aplikacji mobilnych przy wizualizacji tematu
3.Wybór narzędzi odpowiednich do realizowanego zagadnienia

Terminy realizacji:
12-10-2021 w godz. 15.30-17.00

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puscińska