Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? Teatroteka szkolnaProgram:

1. Prezentacja portalu Teatroteka szkolna.

2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej?


Terminy realizacji:
20-05-2019 w godz. 15.00-18.00

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Pedagodzy teatru Instytutu Teatralnego w Wa-wie