Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tańce polskie (warsztaty)Program:
  1. Wpływ tańca na kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych dziecka.
  2. Poznanie charakterystycznych tańców regionalnych i narodowych.

Terminy realizacji:
10-11-2018 w godz. 9.00-13.00
17-11-2018 w godz. 9.00-13.00

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Maciej Mielczarski - kierownik Zespołu Pieśni i Tańc