Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Szkoła przyjazna dziecku z autyzmem - dobre praktyki (konferencja)Program:
1. Dziecko autystyczne w środowisku szkolnym - jak skutecznie wprowadzać w świat szkoły.- prezentacja dobrych praktyk


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński