Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rytmogra (warsztaty)Program:
1. Zabawy rytmiczne rozwijające intuicyjne wyczucie akcentów rytmicznych
2. Niekonwencjonalne narzędzia w zabawach z kodowaniem i dekodowaniem wartości rytmicznych

Terminy realizacji:
20-03-2022 w godz. 15.00-18.00

Cena: 80,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska