Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rysowanie wzorów strukturalnych i odszukiwanie nazw związków chemicznych z  zastosowaniem oprogramowania ChemSketch (warsztaty online)Program:
1. Podstawy teoretyczne i zasada działania programu ChemSketch. Zastosowanie ChemSketch do rysowania wzorów strukturalnych związków chemicznych
2. Odszukiwanie nazw związków chemicznych na podstawie ich wzorów strukturalnych w ChemSketch

Terminy realizacji:
07-12-2021 w godz. 16.00-19.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, Konrad Trokowski - specjalista zew