Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kreatywności uczącego się dziecka

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska