Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów szkoły podstawowej klas IV - VIII (wykład)

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska