Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozszerzona rzeczywistość i programowanie przyszłością edukacji
Terminy realizacji:
20-11-2018 w godz.

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305