Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Rozprawiamy się z rozprawką – jak nauczyć ucznia prawidłowo pisać rozprawkę i nie zniechęcić go do tego zadania na egzaminie maturalnym z języka angielskiego (warsztaty)Program:
1. Główne założenia wypowiedzi pisemnych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego
2. Jak pomóc uczniowi w realizacji zadań maturalnych nie będąc egzaminatorem?
3. Jak sprawić, by uczniowie mieli pomysł na napisania pracy?
4. Co zrobić, aby pisanie stało się dla uczniów atrakcyjne i proste?
5. Motywowanie uczniów do realizacji wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym
6. Praktyczne wskazówki do wykorzystania w trakcie lekcji języka angielskiego
7. Ocenianie prac pisemnych zgodnie z wymogami egzaminu maturalnego z języka angielskiego


Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Wojciech Słomczewski
Prowadzący: specjalista zewnętrzny