Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Różnorodne wykorzystanie Bum Bum Rurek® (Boomwhackers®) - kolorowych, strojonych tub perkusyjnych na zajęciach muzycznychProgram:

•    Prezentacja Bum Bum Rurek® i akcesoriów.
•    Zarządzanie grupą.
•    Publikacje związane z Bum Bum Rurkami.
•    Bum Bum Rurki jako instrument muzyczny.
•    Bum Bum Rurki® jako wszechstronna zabawka edukacyjna.
•    Łączenie zabaw muzycznych
i niemuzycznych.


Terminy realizacji:
28-10-2017 w godz. 10.00 - 17.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: mgr Grzegorz Templin, Wydawnictwo Muzyczne ABSONIC.