Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

RODO w jednostce oświatowejProgram:

Zmiany wynikające z wprowadzenia rozporządzenia UE o ochronie  danych

Podstawowe i rozszerzone definicje wprowadzane przez RODO

Wykorzystanie wizerunku dziecka w szkole. Monitoring.

Dokumentacja wymagana przez RODO

Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych


Terminy realizacji:
23-05-2018 w godz. 10.00 - 15.00

Cena: 280 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Iwona Obarzanek