Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Regionalizm i tradycja ponad czasem (bezpłatne seminarium online)Program:
Zagadnienia związane z kultywowaniem tradycji na Kujawach i Pomorzu.

PROGRAM:
1. Powitanie gości – Grażyna Troszyńska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
2. Wprowadzenie – Anna Puścińska, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
3. Świąteczny stół miejscem przenikania się kultur – Dżenneta i Mirosław Bogdanowiczowie, właściciele restauracji Tatarska Jurta w Kruszynianach
4. Pielęgnowanie tradycji i obyczajów w edukacji – Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty; Sławomir Kopyść – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Monika Jabłońska – zastępca prezydenta Włocławka
5. Świąteczne życzenia – ksiądz Dawid Mendrok, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Włocławku; ksiądz Mikołaj Hajduczenia, proboszcz Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu oraz ksiądz prałat Sławomir Deręgowski, proboszcz Parafii św. Stanisława BM we Włocławku.
6. Koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Terminy realizacji:
16-12-2021 w godz. 13.00-14.30

Cena: bezpłatne zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Anna Puścińska/prelegenci