Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Przemoc w rodzinie - funkcje i zadania szkoły (seminarium)Program:
Jak reagować na przemoc w rodzinie? - zadania szkoły i instytucji współpracujących

Terminy realizacji:
06-04-2022 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka