Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Programy w pracy nauczyciela - konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja (warsztaty)Program:
  1. Podstawa programowa a program- przepisy prawne.
  2. 2.Modyfikacje programów.
  3. Konstruowanie programów edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych.
  4. Realizacja, monitorowanie i ewaluacja programów.

Terminy realizacji:
08-11-2018 w godz. 15.30-18.00
15-11-2018 w godz. 15.30-18.00
22-11-2018 w godz. 15.30-18.00

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele specjaliści, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska