Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Program autorski nauczyciela poszukującego (warsztaty)Program:
1.Cechy dobrego programu
2.Planowanie, realizacja i ewaluacja programu autorskiego

Terminy realizacji:
19-01-2022 w godz. 16.00-18.15
26-01-2022 w godz. 16.00-18.15

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska