Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Prawo oświatowe dla nauczycieli przedszkoli (seminarium)Program:
1. Ustawy i rozporządzenia – gdzie szukać, jak korzystać i właściwie stosować
- Prawo oświatowe - dzienniki ustaw, wykazy
- Płaszczyzny stanowienia prawa szkolnego
- Jak właściwie przestrzegać i stosować prawo szkolne
2. Przepisy wewnątrzszkolne: Statut, regulaminy, procedury i zarządzenia
- Podstawowe dokumenty placówki
- Praktyczne tworzenie dokumentów placówki - uchwały rady pedagogicznej
- Dokumentacja przebiegu nauczania - rozporządzenie
3. Rada pedagogiczna placówki - jej rola i kompetencje
- Rola i znaczenie rady pedagogicznej w szkole/placówce
- Kompetencje rady pedagogicznej
- Sprawna rada pedagogiczna - jak ją taką uczynić?
4. Pomoc ppp w świetle obowiązujących przepisów


Cena: 100,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska