Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca z uczniem o SPE w szkole ponadpodstawowej (warsztaty)Program:
1. Charakterystyka trudności szkolnych młodzieży
2. Dostosowane procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb uczniów

Terminy realizacji:
22-01-2022 w godz. 9.00-11.45

Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Aneta Błaszczyk - specjalista zewnętrzny