Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Praca na lekcji matematyki w zróżnicowanej klasie IV-VIII (warsztaty)Program:
1. Kształcenie zróżnicowane i indywidualizacja nauczania
2. Planowanie pracy z uczniem na podstawie rozpoznania trudności w nauce
3. Wykorzystywanie nowych technologii w nauczaniu
4. Motywowanie uczniów. 5.System kontroli i oceny


Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska
Prowadzący: Bogusława Stuczyńska