Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"Porozmawiajmy o …" - spotkania z psychologiemProgram:

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu spotkań z psychologiem na temat: Tożsamość w okresie dorastania.

Seminarium poprowadzi dr hab. Wojciech Gulin -  nauczyciel akademicki, psycholog ,prorektor Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Rozwój tożsamości zaczyna się od momentu, w którym człowiek dostrzega swoją indywidualność i niepowtarzalność. Zauważa, że różni się od innych osób (około 3 rok życia). Dorosła tożsamość związana jest jednak z etapem dorastania. 12-13 rok życia. Młody człowiek odkrywa swój świat psychiczny- do zainteresowania światem zewnętrznym dołącza własne przeżycia, świat doznań, osobowości, zaczyna pojawiać się porównywanie z innymi osobami. Tworzy się obraz siebie. Młody człowiek zaczyna dostrzegać swój świat wewnętrzny. Poszukiwanie wzorca dorosłości, kryzys autorytetu rodziców, krytyczna postawa wobec szkoły, to tylko niektóre z zagadnień, które omawiane będą podczas seminarium.

Zapisy do 05.03.2018r.


Terminy realizacji:
06-03-2018 w godz. 15.00 - 17.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: dr hab. Wojciech Gulin