Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"Porozmawiajmy o …" - spotkania z psychologiem
Terminy realizacji:
21-11-2017 w godz. 15.00 - 17.00

Cena: 60,00 zł
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: dr hab. Wojciech Gulin