Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pierwsza pomoc w praktyce

Cena: 500,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Drzewiecki