Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pierwsza pomoc przedmedycznaProgram:

Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zasady postępowania ratowniczego w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Zasady udzielania pierwszej pomocy w urazach.


Terminy realizacji:
16-01-2019 w godz. 9.00-12.15

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka