Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Pamięci Ofiar Holokaustu (konferencja)Program:
Dokąd może zaprowadzić nietolerancja... Upamiętnienie ofiar Holokaustu
Terminy realizacji:
27-01-2022 w godz. 14.00

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka, Anna Puścińska oraz prelegenci
Prowadzący: Dorota Łańcucka