Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Odwrócona lekcja z Animoto (warsztaty online)Program:
1. Metoda odwróconej lekcji
2. Konstruowanie przykładowego scenariusza zajęć z  wykorzystaniem metody odwróconej lekcji
3. Przygotowanie materiałów dla ucznia w programie Animoto

Terminy realizacji:
00-00-0000 w godz.
08-03-2022 w godz. 14.30-17.45
25-03-2022 w godz. 14.30-17.45

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik