Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Odwrócona lekcja na zajęciach języka polskiego - sposób na aktywne uczenie się (warsztaty)

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk