Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Odkryj, zbadaj, zapamiętaj! - eksperymenty dla każdego (warsztaty)Program:
Moduł I
1.Metoda badawcza w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
2. Eksperymenty WOOW dla najmłodszych
Moduł II
1. Metoda naukowa w kształtowaniu kompetencji kluczowych
2. Nowoczesna dydaktyka - IBSE metoda pracy na zajęciach przyrodniczych
3. Doświadczenia przyrodnicze w nowej odsłonie
I Moduł
02.03.2022r. godz. 15:00-16:30
09.03.2022r. godz. 14:30-17:45
16.03.2022r. godz. 14:30-17:45
Moduł II
02.02.2022r. godz. 15:00-16:30
09.02.2022r. godz. 14:30-17:45
23.02.2022r. godz. 14:30-17:45

Terminy realizacji:
02-02-2022 w godz. 15.00-16.30
09-02-2022 w godz. 14.30-17.45
23-02-2022 w godz. 14.30-17.45
02-03-2022 w godz. 15.00-16.30
09-03-2022 w godz. 14.30-17.45
16-03-2022 w godz. 14.30-17.45

Cena: I moduł -75 II moduł -75 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, Jolanta Kolibowska