Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocena pracy nauczyciela po nowelizacji przepisów prawa oświatowegoProgram:

1. Zapoznanie z obowiązującymi od września 2018 roku przepisami prawa dotyczącymi oceny pracy nauczyciela wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela

2. Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli

3. Zakres informacji zawartych w ocenie pracy nauczyciela

4. Tryb postępowania odwoławczego

5. Kryteria  i wskaźniki dokonywania oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

6. Tworzenie regulaminu oceny pracy nauczyciela


Terminy realizacji:
20-08-2018 w godz. 9.00 - 12.45

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciela
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik