Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora po nowelizacji przepisów prawa oświatowego (warsztaty)Program:
  1. Przepisy prawa dotyczące oceniania pracy nauczycieli.
  2. Przykłady regulaminów oceny pracy nauczyciela.
  3. Procedura odwołania od ustalonej przez dyrektora oceny.
  4. Przykładowy regulamin oceny pracy nauczyciela.

Terminy realizacji:
27-09-2018 w godz. 9.00-12.30

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, przedstawiciele JST, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik