Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowoczesne technologie w rozwijaniu kompetencji kluczowych (warsztaty)Program:
1. Budowa i działanie systemu pomiarowego PASCO ze wskazaniem jego wykorzystania w realizacji podstawy programowej
2. Zapoznanie z zasadami prowadzenia doświadczeń i eksperymentów
3. Wykonywanie doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych PASCO na podstawie podanych instrukcji
4. Bezpieczne korzystanie ze stron internetowych z zachowanie praw autorskich
5. Opracowanie autorskich scenariuszy doświadczeń i ich zapisywanie w  programie SPARK - LAB
6. Praca samokształceniowa – scenariusze zajęć przedmiotowych z wykorzystaniem czujników PASCO w oprogramowaniu SPARS VUE


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 24
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, Ewa Olejnik