Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowa podstawa programowa z biologii dla szkół ponadpodstawowych - koncepcja i kierunki działaniaProgram:

1. Główne założenia podstawy programowej z biologii w szkole ponadpodstawowej.

2. Różnice w podstawie programowej z biologii - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej z 30 stycznia 2018 r. i 27 sierpnia 2012 r. 

3. Jak skutecznie realizować podstawę programową z biologii w szkole ponadpodstawowej w kontekście ramowych planów nauczania?


Terminy realizacji:
18-03-2019 w godz. 14.30-17.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Adam Pukocz