Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nienudne lekcje, czyli postaw na Pokolenie Z (warsztaty)Program:
1. Kim jest Pokolenie Z i jak z nim pracować?
2. Poznanie metod, technik, form angażujących ucznia z Pokolenia Z


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Podorska